2109530281 ΚΡΕΜΟΥ 123, Καλλιθέα

Επικοινωνία

ΚΡΕΜΟΥ 123, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ.: 17675

Τηλέφωνο: 2109530281

Κινητό: 6932448521

E-mail: christostheos@gmail.com

Υπεύθυνος: ΘΕΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κατηγορία: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

Επισκεψιμότητα: 87580

ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 13-15, Πειραιάς
18535 / Αττικής

Τηλέφωνο: 2104134141